Constituția Republicii Moldova

a postat pe: Politici sociale | 0

Constituția Republicii Moldova este legea supremă și principală a Republicii Moldova și a societății statului. Constituția determină principiile generale ale societății, drepturile și îndatoririle omului etc. A fost adoptată pe 29 iulie 1994. Constă din 8 titluri, fiecare fiind împărțit în … Detalii

HG privind aprobarea Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora

a postat pe: Politici sociale | 0

În scopul reglementării unor probleme ce ţin de contracararea traficului ilicit de substanţe narcotice, psihotrope şi plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope, în temeiul alineatelor (4) şi (5) ale articolului 1341 al Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV … Detalii

LEGE Nr. 713 privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope

a postat pe: Politici sociale | 0

Prezenta lege stabileşte politica statului privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope, reducerea şi eradicarea acestor consumuri, educarea populaţiei în spiritul abstinenţei şi al unui mod de viaţă sănătos, precum … Detalii

1 2 3 4 5 6 7 8